Vakansiebere

Almal is 4 jaar oud, en word deur die loop van die jaar 5 jaar oud.

Juffrou Ariëte Haasbroek
Gekwalifiseerde juffrou met noodhulp opleiding.
Wanneer die kleuters by die Vakansiebere aankom is hulle in die finale fase van ons Kleuterskool en is nou nie meer ’n teddie nie, maar ’n volwaardige Beer! In die Vakansiebere klas leer ons om ons maatjies te respekteer, dat elkeen se gevoelens tel en dat ons mooi kan vra of verduidelik en dan kry jy sommer baie meer reg. Ons leer van spanwerk, beplan en om nie skaam te wees om alleen of in ’n groep te praat of sing nie. Ons is attent op die klein treetjies wat ons gee in elke aspek van ons gebalanseerde program en aan die einde van die jaar met trots terug te staan en te sien hoe elke maatjie gevorder en gegroei het. Die Vakansiebere word op interessante maniere besig gehou met kreatiewe speletjies en oefeninge. Hier sing, verbeel, dramatiseer en beweeg ons onsself speel-speel slim! Ek is Ariëte Haasbroek, die Vakansiebeer onderwyseres en het ’n ongelooflike passie vir kinders. Ek het ’n ETDP SETA NQF 4 kwalifikasie en het ook verskeie aanvullende werkswinkels en kursusse gedoen oor die afgelope 5 jaar. Ek is vanaf 2013 betrokke by Osieteddies en steeds is elke jaar uniek. Daar is niks meer bevredigend as om te sien met hoeveel geesdrif elke kleuter uitsien na Graad R....terwyl ek weet elke kleuter het maksimaal gevorder en ek stuur hulle met vrede en verwondering in my hart!